Technische informatie

Laserlicht bestaat uit een sterk energetische lichtbundel. Ze worden ingedeeld in vier klassen. Klasse-1 lasers worden toegepast in CD-spelers en laserprinters. Klasse-3 lasers zijn sterker (tot maximaal 0,5 Watt) en worden onder andere toegepast in laser-pointers en voor oppervlakkige behandeling van weefsels.  Klasse-4 lasers zijn veel sterker en worden toegepast voor medische doeleinden. Ze kunnen tot diep in de weefsels doordringen. Door deze hoge vermogens kan de behandelingstijd kort blijven.

De golflengte van onze diodelaser is 810 nanometer. Dit is wetenschappelijk gezien ‘de gouden standaard’ voor fotobiostimulatie. Daarnaast is de absorptie van 810 nanometer door de hemoglobine het hoogst. Met andere woorden: 810 nanometer gaat dieper dan alle andere therapeutische lasers die u op hetzelfde vermogen (Watt) zou gebruiken.

Er zijn diverse aanbieders van therapeutische lasers met bijvoorbeeld 940,980 en soms zelfs 1064 nanometer. Deze lasers hebben een geringere absorptie in water en worden daardoor snel heet. Andere eerdere lasers (LLLT, klasse 3) hebben weer een te laag vermogen. Het weefsel dat behandeld wordt, wordt dan maar enkele milimeters gepenetreerd. In beide gevallen krijgt u hierdoor een analgetisch (=pijndempend) effect wat altijd maar tijdelijk is en een sterk verminderd effect heeft op de fotobiostimulatie. En dat is juist wat nodig is voor een snelle en mooie genezing. De beste optie is dus een High Power Laser, waar een 810 nanometer golflengte in zit.

Gevaren van HPLT

Aan bijna alle krachtig werkende therapieën zitten ook gevaren. Zo ook aan de laser. Met name het netvlies is niet bestand tegen laserstralen, dus bescherming met een speciale laserbril is noodzakelijk. Ook diegenen die zich in het directe zicht van de laser bevinden moeten hun ogen beschermen. Wanneer op deze punten gelet wordt, is laserbehandeling een veilige therapie.

Belangrijke feiten over  therapeutische lasers

Iedere laser die meer vermogen heeft dan 0,5 Watt is in principe een High Power Laser. Hoe hoger het vermogen per cm2, des te dieper de laser komt. Het opgegeven Wattage van een therapeutische laser is het vermogen wat in de laser zit. Niet de output aan het handstuk. 

Als u een laser heeft van bijvoorbeeld 15 Watt hebt maar die is uitgerust met een behandelkop met een heel groot oppervlak dan moet u de cm2 van het behandeloppervlak van de kop uitrekenen en daar het Wattage van de laser door delen. U zult zien dat het vermogen van de laser op zo’n grote behandelkop vaak niet meer dan 0,5 Watt en soms zelfs minder dan 0,5 Watt per cm2 bedraagt. Dit is van grote invloed op de dieptewerking van de laser.

Het basishandstuk van HPLT is 1 cm2 en geeft in de basisversie 3 Watt áán het handstuk en bij de LEO versie 7 Watt. Hierdoor heeft HPLT een zeer snelle dieptewerking van minimaal 7 cm! Dit is met een groot handstuk echt niet mogelijk. De behandeltijd wordt daardoor veel langer.

Omdat de behandeling met laser in eerste instantie uitgaat van pijnpunten, triggerpoints en eventueel acupunctuur punten is een 1cm handstuk het meest ideale voor de behandeling. HPLT boekt zeer goede resultaten met het handstuk van 1 cm2. Mocht u toch interesse hebben in een groter oppervlak van behandelkop dan is die optioneel leverbaar.